Премиерът на България Бойко Борисов откри конференцията на Комисията за финансов надзор

КФН пое инициативата да запознае българските заинтересовани страни с новите моменти в европейското законодателство

 

Комисията за финансов надзор проведе голяма международна конференция на тема „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор”. Целта на събитието бе да представи новата европейска политика във финансовата сфера и да се предизвика дискусия за състоянието на българския финансов пазар и начините за бъдещото му развитие.

Събитието бе открито специално от Бойко Борисов, министър-председател на Р България. Това даде ясен и силен сигнал на бизнеса за усилията, които българското правителство полага за преодоляване на последствията от световната криза в сферата на небанковия финансов сектор и потвърждава приоритета на страната за пълна интеграция на България в европейските структури. В речта си министър-председателят подчерта, че Европейският съюз се намира на прага на взимането на изключително важни за бъдещото му развитие решения, голяма част от които са свързани с финансовата сигурност и стабилността на финансовите пазари. В тази ситуация, ролята на органите, занимаващи се с надзор на финансовия сектор е от критична важност. Държавните институции в ситуация на финансова криза са призовани да затвърждават доверието на хората в стабилността на пазарите, да осигуряват тяхното нормално функциониране и интегритет. Премиерът не пропусна да отбележи,че през последните години Комисията за финансов надзор доказа, че има капацитет да се справи с предизвикателствата на кризата. Като резултат от усилията лично на Стоян Мавродиев и на ръководената от него институция е стабилния финансов сектор, с който България може да се похвали.

На свой ред, Стоян Мавродиев, председател на КФН посочи, че финансовата криза се е отразила тежко върху световните финансовите пазари. Това изисква предприемането на незабавни действия за преодоляване на последствията от нея и стабилизация на финансовите пазари в глобален мащаб.  Като част от европейските финансови регулатори КФН подкрепя действията на Европейската комисия и съвместно с регулаторните органи от другите страни-членки е заинтересована в търсене на решения и създаването на политики за ефективен надзор върху финансовата система. КФН съдейства тя да е по-стабилна, прозрачна, предвидима и отговорна към обществото, инвеститорите и потребителите.

Специален гост на събитието бе г-н Стивън Мейор – Председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Той даде категоричната си  подкрепа за дейността на Комисията за финансов надзор. В навечерието на международната конференция, по идея на КФН, бе организирана среща –дискусия на високопоставения гост с представителите на небанковия финансов сектор в България. Г-н Мейор представи непосредствените задачи и приоритети на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Освен това той отговори на многобройните въпроси от страна на заинтересованите лица по повод на това как европейският надзорен орган взаимодейства с инвестиционната общност.

Стивън Мейор е първият председател и представител от такъв висок ранг на новосъздадените европейски надзорни органи, който посещава България. Той дойде в България по покана на Комисията за финансов надзор.

Ключовата роля в оформянето на капиталовите пазари е на правителството и на регулаторните органи. Това заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия на конференцията. Днес предизвикателството е да развием регионален капиталов пазар, който да надхвърли националните граници, каза Маркус Репник. Според него – това ще позволи по-добри инвестиционни възможности. По думите на Маркус Репник – финансовите услуги и продукти стават все по-сложни и комплексни и потребителите се нуждаят от ясни правила, ефективен надзор и отговорност.

След това програмата на конференцията „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор” се раздели на три основни панела: „Капиталов пазар” с модератор Стоян Мавродиев, председател на КФН, „Пенсионно осигуряване” – модератор Ангел Джалъзов, заместник председател на КФН и ”Защита на правата на потребителите” с модератор Антония Гинева, член на КФН.

Премиерът на България Бойко Борисов откри конференцията на Комисията за финансов надзор

КФН пое инициативата да запознае българските заинтересовани страни с новите моменти в европейското законодателство
 
Комисия за финансов надзор проведе голяма международна конференция на тема „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор”. Целта на събитието бе да представи новата европейска политика във финансовата сфера и да се предизвика дискусия за състоянието на българския финансов пазар и начините за бъдещото му развитие.

Събитието бе открито специално от Бойко Борисов, министър-председател на Р България. Това даде ясен и силен сигнал на бизнеса за усилията, които българското правителство полага за преодоляване на последствията от световната криза в сферата на небанковия финансов сектор и потвърждава приоритета на страната за пълна интеграция на България в европейските структури. В речта си министър-председателят подчерта, че Европейският съюз се намира на прага на взимането на изключително важни за бъдещото му развитие решения, голяма част от които са свързани с финансовата сигурност и стабилността на финансовите пазари. В тази ситуация, ролята на органите, занимаващи се с надзор на финансовия сектор е от критична важност. Държавните институции в ситуация на финансова криза са призовани да затвърждават доверието на хората в стабилността на пазарите, да осигуряват тяхното нормално функциониране и интегритет. Премиерът не пропусна да отбележи,че през последните години Комисията за финансов надзор доказа, че има капацитет да се справи с предизвикателствата на кризата. Като резултат от усилията лично на Стоян Мавродиев и на ръководената от него институция е стабилния финансов сектор, с който България може да се похвали.

На свой ред, Стоян Мавродиев, председател на КФН посочи, че финансовата криза се е отразила тежко върху световните финансовите пазари. Това изисква предприемането на незабавни действия за преодоляване на последствията от нея и стабилизация на финансовите пазари в глобален мащаб.  Като част от европейските финансови регулатори КФН подкрепя действията на Европейската комисия и съвместно с регулаторните органи от другите страни-членки е заинтересована в търсене на решения и създаването на политики за ефективен надзор върху финансовата система. КФН съдейства тя да е по-стабилна, прозрачна, предвидима и отговорна към обществото, инвеститорите и потребителите.

Специален гост на събитието бе г-н Стивън Мейор – Председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Той даде категоричната си  подкрепа за дейността на Комисията за финансов надзор. В навечерието на международната конференция, по идея на КФН, бе организирана среща –дискусия на високопоставения гост с представителите на небанковия финансов сектор в България. Г-н Мейор представи непосредствените задачи и приоритети на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Освен това той отговори на многобройните въпроси от страна на заинтересованите лица по повод на това как европейският надзорен орган взаимодейства с инвестиционната общност.

Стивън Мейор е първият председател и представител от такъв висок ранг на новосъздадените европейски надзорни органи, който посещава България. Той дойде в България по покана на Комисията за финансов надзор.

Ключовата роля в оформянето на капиталовите пазари е на правителството и на регулаторните органи. Това заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия на конференцията. Днес предизвикателството е да развием регионален капиталов пазар, който да надхвърли националните граници, каза Маркус Репник. Според него – това ще позволи по-добри инвестиционни възможности. По думите на Маркус Репник – финансовите услуги и продукти стават все по-сложни и комплексни и потребителите се нуждаят от ясни правила, ефективен надзор и отговорност.

След това програмата на конференцията „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор” се раздели на три основни панела: „Капиталов пазар” с модератор Стоян Мавродиев, председател на КФН, „Пенсионно осигуряване” – модератор Ангел Джалъзов, заместник председател на КФН и ”Защита на правата на потребителите” с модератор Антония Гинева, член на КФН.

Подробна информация, включително и видео клипове от конференцията, можете да намерите на следния адрес:
http://www.worldbank.bg/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BULGARIAEXTN/0,,contentMDK:23069105~menuPK:305444~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:305439,00.html