Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОД “Алианц България” АД пенсионни фондове.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  пенсионните фондове, управлявани от  ПОД „Алианц България” АД.

Решения № 71-УПФ, 72-ППФ, 73-ДПФ и 74-ДПФПС са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОД „Алианц България” АД пенсионни фондове

     Управление "Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Алианц България” АД  пенсионни фондове  – „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”,  „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и ДП Ф "Алианц България"
Пълния текст на Решения № 289, 290 и 291 може да намерите в раздел "Документи".