Публикуван е първият брой на официалния бюлетин на КФН за 2012 година

За приоритетите и дейностите в Работната програма на Европейския орган за ценни книжа и пазари през 2012 г. можете да прочетете в новия брой 1 на Официалния бюлетин на Комисията за финансов надзор.

Бюлетинът е публикуван в рубрика „За комисията”/ “Бюлетини на КФН”.