Делегация на Комисията по икономически въпроси към Европейския парламент посети Комисията за финансов надзор

На 12 септември 20007 г. председателят на КФН Апостол Апостолов се срещна с делегация на Комисията по икономически въпроси към Европейския парламент, водена от нейния председател г-жа Перванш Берес и г-н Волф Клинц, координатор. На срещата присъстваха и заместник–председателите на КФН г-жа Ралица Агайн и г-н Бисер Петков. Г-н Апостолов запозна членовете на делегацията със състоянието и перспективите пред  небанковия финансов сектор в България и  с участието на КФН в работата на Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (Committee of European Securities Regulators – CESR) и Комитета на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS). Беше коментиран и проектът „Платежоспособност 2”, отнасящ се до изработването и въвеждането на нова регулаторна рамка за застрахователните компании. Сред обсъжданите теми бяха и интеграционните процеси на капиталовите пазари в страните от ЕС и перспективите пред българската фондова борса.  По време на срещата също бяха дискутирани актуални за световната финансова общност въпроси като ипотечната криза в САЩ и евентуалното й въздействие върху финансовия пазар В България.

Делегация на Комисията по икономически въпроси към Европейския парламент посети Комисията за финансов надзор. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

Делегация на Комисията по икономически въпроси към Европейския парламент посети Комисията за финансов надзор

На 12 септември 20007 г. председателят на КФН Апостол Апостолов се срещна с делегация на Комисията по икономически въпроси към Европейския парламент, водена от нейния председател г-жа Перванш Берес и г-н Волф Клинц, координатор. На срещата присъстваха и заместник–председателите на КФН г-жа Ралица Агайн и г-н Бисер Петков. Г-н Апостолов запозна членовете на делегацията със състоянието и перспективите пред  небанковия финансов сектор в България и  с участието на КФН в работата на Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (Committee of European Securities Regulators – CESR) и Комитета на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS). Беше коментиран и проектът „Платежоспособност 2”, отнасящ се до изработването и въвеждането на нова регулаторна рамка за застрахователните компании. Сред обсъжданите теми бяха и интеграционните процеси на капиталовите пазари в страните от ЕС и перспективите пред българската фондова борса.  По време на срещата също бяха дискутирани актуални за световната финансова общност въпроси като ипотечната криза в САЩ и евентуалното й въздействие върху финансовия пазар В България.