ДФ “Фондове Пайъниър Австрия – Мастер Фонд I (традиционел)” се отписва от публичния регистър на КФН

С решение на зам.-председателя на КФН Димана Ранкова  управлявания от УД “Пайниър Инвестмънтс Аустрия” ГмбХ договорен фонд “Фондове Пайъниър Австрия – Мастер Фонд I (традиционел)” се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа воден от КФН.