Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” отказа на „Топлофикация – Бургас” ЕАД да увеличи акционерното си участие в ПОД „Топлина” АД

С РЕШЕНИЕ № 182 – ПОД / 13.03.2012 г. г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор” отказва издаването на разрешение на „Топлофикация – Бургас” ЕАД да увеличи акционерното си участие в Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД.

Текстът на решението можете да видите в „Административни документи” – „Решения”.