КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност

На свое заседание от 14.03.2012 г. КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност.

В програмата са включени:

  • Анализ на състоянието в областта на защита на потребителите
  • Финансова грамотност – съществено условие за повишаване нивото на ефективна защита на потребителя
  • Цели, мерки и действия за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване нивото на финансова грамотност

 Програмата е публикувана в рубрика „За потребителя” – „Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност