ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри инвестирането на 2 млн. евро и 2 млн. щатски долара – застрахователни резерви в чужбина на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" АД. Дружеството се задължава да представя месечни справки за притежаваните дялове и цената за обратно изкупуване за всеки от инвестиционните фондове в КФН.

Пълния текст на решение 648 може да намерите в раздел "Документи".

ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде допълнително разрешение на "ЗАД "АРМЕЕЦ" АД за нов вид застраховка по раздел ІІ, т. 12 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането – "Гражданска отговорност, свързана с притежването и използването на плавателни съдове".
Пълния текст на решение 248 може да намерите в раздел "Документи".