“Уника” получи одобрение за придобиването на 31% от капитала на ЗД „Витоша” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на “Уника Интернационал Бетайлигунгз – Фервалтунгз” ГмбХ, Р. Австрия (“Уника”),  за придобиването на 1 308 200 броя акции, представляващи 31% от капитала на ЗД „Витоша” АД, гр. София. Към настоящия момент “Уника” притежава 893 566 бр. акции, представляващи 21.17% от капитала на ЗД “Витоша” АД.
С това решение общото участие на „Уника” в капитала на застрахователното дружество ще бъде 52.17%. Максималният срок за извършване на придобиването е до 31.12.2007 г.
Пълния текст на решение 479 може да намерите в раздел „Документи”.