„ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписва „ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ” ЕАД, София , в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 474 може да намерите в раздел „Документи”.