УД „СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД получи разрешение за промяна в общите условия на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД  за промяна в общите условия на дружеството, приети с решение на Съвета на директорите по Протокол  от 14.07.2006 г.

Пълния текст на решение 707 може да намерите в раздел „Документи”.