На 10 публични дружества са наложени принудително административни мерки във връзка с непълноти в годишните им отчети за 2005 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудително административни мерки, с които задължи да бъдат отстранени непълнотите в представените годишнини отчети за 2005 г. В 15 – дневен срок от получаване на решенията следните 10 дружества са длъжни да ги отстранят:
„СТОМАНЕНИ ТРЪБИ” АД, гр. Септември,
“ПАНГЕА” АД, гр. София,
„ФИЛТЕКС” АД, гр. Пловдив,
„ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД, гр. Стара Загора,
„ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. Нова Загора
„БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН” АД, гр. Търговище
„БРАВО” АД, с. Коларово,
„ВЕЛПА – 91” АД, гр. Стражица
“ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Велико Търново
“КРЕМИКОВЦИ” АД, гр. София.

Пълния текст на решенията 631, 639, 645, 661, 662, 664, 665, 666, 667 и 668 може да намелире в раздел «Документи».