Три дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

„ВЕСТ КОНСУЛТ” ООД, София,
„АРМИ ГРУП” ЕООД, Варна,
„ЮРОПРИЗ” ООД, София,

Пълния текст на решенията 1038, 1039 и 1040 може да намерите в раздел „Документи”.

Три дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:

„АКОРТ” ООД
„КАСКО 2000” ООД
„ЕМ ЕС ДЖИ – БГ” ООД

Пълния текст на решения 768, 769, 770 може да намерите в раздел „Документи”.

Три дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

 
Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:

„КАПМАН БРОКЕР” ООД
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЪЩА ТАНИ” ЕООД
„КУАДРА ТИЙМ” ООД

Пълния текст на решения 762, 763, 765 може да намерите в раздел „Документи”.