Румен Янчев е одобрен за Председател на УС и Изпълнителен директор на Застрахователна Компания “Български имоти” АД и на Животозастрахователна Компания “Български имоти” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които  одобри Румен Янчев за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Застрахователна Компания “Български имоти” АД и на Животозастрахователна Компания “Български имоти” АД, гр. София.
Пълния текст на решение 946 може да намерите в раздел „Документи”.