КФН и БФБ започват процес за съгласуване на промяна в правилата на борсата, отнасящи се до осъществяване на първично публично предлагане на ценни книжа

По време на редовна среща на КФН с представители на институциите и участниците на капиталовия пазар бе повдигнат въпросът за случаите на презаписване на емисиите акции при последните първични публични предлагания и възможните неблагоприятни последици за пазара при бъдещи предлагания. В тази връзка КФН съвместно с БФБ –София започва процес за съгласуване на промяна в правилата на борсата, отнасящи се до осъществяване на първично публично предлагане на ценни книжа. Основната цел е съществуващата сега процедура да се измени и доразвие, така че да бъде  максимално обективна и справедлива за всички пазарни участници.

КФН и БФБ-София  отправят покана към всички заинтересовани лица да се включат със свои мнения и предложения, които могат да изпращат на официалните е-майл адреси на съответните институции – bse@bse-sofia.bg   и bg_fsc@fsc.bg.