„РОЯЛ ТУРИНС” ЕООД е заличен от регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, заличи  „РОЯЛ ТУРИНС” ЕООД, гр. София,  от регистъра на застрахователните брокери по искане на дружеството.

Решение № 363 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.