Роботизирани съветници


С цел повишаване информираността и финансовата грамотност на потребителите на небанкови финансови услуги, Комисията за финансов надзор публикува два нови документа, свързани с използването на robo advisor / роботизиран съветник. Технологията предоставя автоматизирани инвестиционни съвети при ниски разходи, използвайки алгоритми за управление на портфейла.
Връзка, на която може да бъдат намерени публикуваните документи е следната: https://www.fsc.bg/bg/finansovi-inovacii/publikatsii/.