Председателят на КФН, Бойко Атанасов, в специално интервю за вестник „24 часа“

Boiko Atanasov
Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, даде интервю за вестник „24 часа“. „Искрено призовавам да се фокусираме върху много важните и през годините носили стабилност елементи от работата на КФН“, коментира г-н Атанасов, като акцентира върху постигнатите резултати в небанковия финансов сектор – стабилността на пенсионноосигурителния пазар, новаторството в застрахователния пазар, прозрачността на капиталовия пазар.

Основната функция на Комисията в капиталовия сектор е надзорът над участниците и гарантиране на сигурност на инвеститорите. Г-н Атанасов акцентира, че всеки потенциален инвеститор трябва първо да направи проверка в сайта на КФН, за да се информира дали лицето, на което ще повери управлението на финансовите си средства, е лицензирано от Комисията за финансов надзор.

Председателят на КФН подчерта, че застрахователният сектор преминава през кризата плавно и успешно, предвид разпространението на пандемията и нарасналите рискове на финансовите пазари.

Относно пенсионноосигурителния пазар, г-н Бойко Атанасов сподели, че „инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани. Те разполагат и с адекватни резерви, които да гарантират изплащане на пожизнените пенсии.“

Г-н Атанасов отбеляза, че КФН е осъществила координацията на цялостния процес по изготвяне и съгласуване на Националния план за въвеждане на еврото в частта в Небанковия финансов сектор.

Цялото интервю може да прочетете тук.

Публикацията в LinkedIn може да видите тук.