Публикации

В световен мащаб първоначалното предлагане на монети (ICOs) от дружества набира популярност като алтернативен способ за набиране на капитал или инвестиционна възможност за инвеститорите на финансовите пазари. Въпреки че криптоактивите и технологията, на която са базирани, се основават на принципа на децентрализация на информацията в мрежа, осигурявайки сигурност, необратимост и „разпространимост“ на обработваните трансакции, те също така увеличават риска от измами и манипулации, поради липсата на регулация на пазарите на тези активи.
За повишаване информираността и финансовата грамотност на потребителите на небанкови финансови услуги КФН представя информация за:

Основни понятия, относими към първичното публично предлагане на монети

Какво е ICOs?

Рискове, произтичащи от инвестиции в ICOs

Регулация на ICOs

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения