Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През първото тримесечие на 2007 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 25 141 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 21 544 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2007 г., са променили участието и са прехвърлили средства в  друг пенсионен фонд от съответния вид. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е 13 322 хил. лв.
В процедурата по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г. за първи път взеха участие фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от лицензираното през второто полугодие на 2006 г. ПОД „Топлина” АД.
Подробна информация за резултатите от процедурата по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица  за първото тримесечие на 2007 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г."

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг

 

Общо 12 848 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през отчетния период е 4 898 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за първото тримесечие на 2006 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.