Отписва се “Винком” АД, гр. Поморие, от регистъра на публичните дружества

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Винком” АД, гр. Поморие, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 353 може да намерите в раздел "Документи".