Ралица Агайн и Бисер Петков участваха в застрахователния форум в Свищов

Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Ралица Аган и Бисер Петков взеха участие в Петата национална конференция „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – 2006г.”, която се проведе в Свищов на 5 и 6 юни т.г. Застрахователният форум бе организиран от Стопанска академия "Димитър Ценов" със съдействието на фондация "Проф. д-р Велислав Гаврийски", Комисията за  финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, браншовите организации на здравноосигурителните компании и застрахователните брокери.
По време на двудневния форум участниците очертаха актуалното състояние на застрахователния пазар в България и бе направен обзор на готовността на бранша за прилагането на Кодекса за застраховането. По отношение на допълнителното пенсионно осигуряване акцентът беше поставен върху предизвикателствата и отговорностите на пенсионноосигурителната система във връзка с европейската интеграция. Лектори на КНФ представиха някои осигурителни рискове и противоречия в българското законодателство във фазата на изплащане на пенсии от пенсионните фондове.