Решения от заседание на КФН от 01 юни 2011 г.

1. Вписа емисия акции, издадена от „Еврохолд България” АД в размер на 46 146 076 броя обкиновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка,  в резултат на увеличение капитала на дружеството от 62 497 636 на 108 643 712 лв.

 

2. „Добрич Иншурънс Брокърс” ЕООД, гр. Добрич, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на право на установяване на територията на Република Румъния.

 

3.  „Ариста брокери” ООД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия.

 

4. ЗК „Лев Инс” АД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания,  Италия и Франция.

 

5. ЗАД „Алианц България” АД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.