Информационната система, чрез която ще се издават полици по „Гражданска отговорност”, ще стартира от 1 юни 2011 г.

На 30 май 2011 г. в сградата на КФН се проведе среща между заместник-председателя на КФН г-н Борислав Богоев, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и представители на Асоциацията на българските застрахователи, на „Гаранционния фонд”, на Българската асоциация на застрахователните брокери, на Асоциацията на застрахователните брокери, на Асоциацията на застрахователна сигурност, на Асоциацията за застрахователна сигурност, на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, на Асоциацията за защита на пострадали при пътно транспортно произшествие, както и от Съюза на застрахователните агенти. Темата на срещата беше готовността за стартиране на информационната система, чрез която ще се издават полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и по този повод присъства и софтуерната фирма „Мусала Софт СТЦ Интерпред”, която разработва системата. Фирмата представи системата, както и нивото на адаптация на застрахователите към нея.
Не е необходим отлагателен период, обобщи информацията г-н Богоев, има възможност системата да стартира от 1 юни 2011 г., но следва да се предвиди период, в който да се тества системата и да се отстраняват възникналите технически проблеми. Беше решено да се даде 45 дневен тестови период, за да се осигури възможност  всички  служители на застрахователните компании, на брокерите и застрахователните агенти да се включат в системата, както и да се обучат да работят с нея. От 18 юли 2011 г. всички, които предлагат полици по „Гражданска отговорност”, ще трябва да имат готовност да ги издават само чрез системата. След въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин ще отпадне необходимостта от отчитане на полиците и ще се прекрати лошата практиката на отчитане на полиците с голямо забавяне.
„Електронната полица” ще даде възможност да се засили и контрола по отношение наличността на „Гражданска отговорност”, тъй като всяка полица от момента на издаването й, в реално време ще се отчита в системата. Друго предимство за потребителите, което ще създаде действащата информационна система, е възможността за изграждане на системата „Бонус-малус”. В нея ще бъдат заложени критерии, които ще влияят на цената на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и причинените щети. Системата ще позволи да се намали и времето за издаване на полицата, тъй като данните за МПС и собственика веднъж въведени, те само ще се актуализират при всяко подновяване на полицата. Така ще се минимизира и възможността за допускане на грешки при въвеждане на данните.