Решение на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност",  издаде одобрение на Теодор Димитров Анадолиев да  придобие пряко повече от 10 на сто от дяловете от капитала на "Милиард инвест" ООД, гр. София

 

Решение на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков, определи минималното равнище на доходността от инвестиране на средствата на професионалните пенсионни фондове за периода от 01.10.2001 г. до 30.09.2003 г. в размер на 6.43% на годишна база.