Решение за временна забрана за публикуване на търговото предложение на

Комисията за финансов надзор наложи временна забрана за публикуване на търговото предложение на "Синергон Холдинг" АД за закупуване на акции на "Синергон текстил" АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник "Авал ин" АД.