Определяне минималните премии по задължителната застраховка

Минималните премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за 2004 г. на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства бяха определени със заповед на Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, заместващ ръководещия управление "Застрахователен надзор".
Размерът на премиите е определен след анализ на данните, събрани от застрахователите, от Дирекция НС "Полиция" и Националния статистически институт за пътнотранспортните произшествия, нанесените вреди, изплатените застрахователни обезщетения и получени премии.
Анализът на получените данни показва различна квота на щетимост при отделните категории МПС, на чиято база се прилага  диференциран подход в зависимост кубатурата на колата.
Увеличението не е с един и същ процент за всички категории коли, а е различен в зависимост от квотата на щетимост. За колите с мощност до 800 куб. см. минималната премия се увеличава с 25.64 % /10 лв./ или от 39 лв. на 49 лв. До 1 300 куб. см. увеличението е с 24.49 % /12 лв./ или от 49 лв. на 61 лв. До 1 800 куб. см. увеличението е с 30.36 % /17 лв./ или  от 56 лв. на 73 лв.  До 2 500 куб. см. увеличението е с 39.39% / 26 лв./ или от 66 лв. на 92 лв. Най-голямо е увеличението при колите над 2500 куб. см. с 46.74 % / 37 лв./ или от 79 лв. на 116 лв.
Средно увеличението при леките автомобили е с 29,82 %, а при всички МПС е 30.09 %.
Нуредин Кафелов подписа и заповед, с която определи и размерът на процентите за вноските към Гаранционния фонд за 2004 г. Вноската по застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства е 1,5%, а по застраховка "Злополука"-1 %.

Пълният текст на заповедите може да намерите на интернет-страницата на КФН, раздела "Документи", управление "Застрахователен надзор".