Решение на зам.-председател на КФН, ръководещ управление

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение за изменение и допълнение на Приложение № 6 и на ново Приложение № 9 към  Правилника на "Българска фондова борса – София" АД.
Пълния текст на решение № 515 – ФБ можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел "Документи".

 

Решение на зам.-председател на КФН, ръководещ управление

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на  "ТИ БИ АЙ ЕФ БЪЛГАРИЯ" АД да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на инвестиционния посредник "ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ" ЕАД и 10 на сто от акциите от капитала на управляващо дружество "ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД.