Разрешение на “Корис – България” ООД за извършване…

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Корис – България" ООД, София, за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на България.
Пълния текст на Решение № 514 – ЗБ  може да намерите в раздел "Документи".