Решениe на КФН от заседание на 03.12.2004 г.

Прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.
Проекта на наредбата е публикуван в раздел “Нормативна уредба”- "Проект на нормативни документи".