Публикуван е Обзор за пазарите на застрахователни услуги и услуги по доброволно здравно осигуряване през 2008 г.

На интернет страницата на КФН в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван Обзор за пазарите на застрахователни услуги и услуги по доброволно здравно осигуряване през 2008 г.