Членове в ръководството на ЗОК „Надежда” АД са одобрени за представители на „Бронз” ООД и на „Булвеста Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри  Валери Цеков за представител на „Бронз” ООД в качеството му на член на управителния орган и изпълнителен директор на ЗОК „Надежда” АД, гр. София, както и Виктор Серов за представител на „Булвеста Холдинг” АД в качеството му на член на управителния орган и Председател на СД на ЗОК „Надежда” АД, гр. София.
Решенията 436 и 437 може да намерите в раздел „Документи”.