Съобщение за отнет лиценз на литовското застрахователното предприятие ADB “BALTIJOS GARANTAS”

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е получена информация от Комисията за застрахователен надзор на Литва, че на  29.04.2009 е отнет лицензът на литовското застрахователното предприятие ADB “BALTIJOS GARANTAS”. Посоченото дружество не е изпращало нотификация за намерение да извършва дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи от оторизираното лице на Комисията за застрахователен надзор на Литва: Tadas Antanaitis tl.:+370 5 243 13 85, e-mail.: tatanaitis@dpk.lt