Борис Чухран е одобрен за член на УС на “Дженерали България Холдинг” ЕАД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Борис Чухран за член на УС на “Дженерали България Холдинг” ЕАД, гр. София, както и за член на УС и изп. директор на “Дженерали застраховане” АД и “Дженерали животозастраховане” АД.

Решения 410, 411 и 412  може да намерите в раздел „Административни документи”.