„ДЖИ ЕМ БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

 Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „ДЖИ ЕМ БРОКЕР” ООД в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 439 може да намерите в раздел „Документи”.