Приложена е принудителна административна мярка на три публични дружества

  
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните публични дружества в 7-дневен срок от получаване на решението, да отстранят непълнотите в представените тримесечни отчети за  трето тримесечие на 2006 г.:
“БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН” АД, с. Гърчиново
“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ДЕВНЯ” АД
“СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, к.к. Слънчев бряг

Пълния текст на решения 151,152 и 160 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на три публични дружества

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  следните три публични дружества за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:

 “РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ” АД, гр. Разград,
“МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, гр. Пазарджик
“ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” АД /н/, гр. Мизия

Пълния текст на решения 563, 564 и 565 може да намерите в раздел "Документи".