Приети са указанията за начина на изплащане на средствата при смърт на осигурено лице

Приетите от КФН  писмени указания по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с прилагането на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които  уточняват начина на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице, може да намерите в раздел "Документи"- "Указания и изисквания".