Нов член на управителния съвет на ЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Христо Иванов за член на управителния съвет на ЗК "Юпитер" АД.
Пълния текст на решение № 90  може да намерите в раздел "Документи".