Председателят на КФН Стоян Мавродиев връчи сертификати на участниците в образователната програма „Небанковият сектор в България”

22 ученици и трима учители от специализирани училища в цялата страна се включиха в ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България”, организирана от Комисия за финансов надзор, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). В рамките на обучението те се запознаха със структурата, принципите и процесите във финансовия сектор с акцент върху капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, посетиха Българската фондова борса, Централния депозитар и водещи компании.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев поздрави участниците в програмата и подчерта, че целта й е да се скъси дистанцията между средните училища и реалния бизнес чрез активен обмен на знания с практическа насоченост – особено актуално в свят, в който различни финансови инструменти се използват все по-често. Според него инициативата е важна стъпка за това българското образование да стане по-конкурентоспособно и по-ориентирано към нуждите на трудовия пазар.

Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация “Атанас Буров”, изрази увереността си, че образователната програма „Небанковият сектор в България” е помогнала на участниците в нея да се ориентират професионално и да си изберат подходящ университет и специалност, в които да продължат образованието си.

Учениците дадоха изключително висока оценка за проведеното обучение. Според тях наученото в рамките на курса ще им бъде много полезно за личното и професионално развитие занапред. Като най-ценно в програмата те определиха възможността да се срещнат лично с хора, които работят в небанковия финансов сектор и да чуят от тях подробности за спецификата, перспективите и предизвикателствата в ежедневната им дейност. „Хората казват, че интернет знае всичко, но тази програма ни запозна подробно с материя, която няма как да бъде намерена в интернет”, коментира един от учениците.

Стоян Мавродиев и Виолина Маринова връчиха в края на образователната програма „Небанковият сектор в България” сертификати на всички участвали в ХІ-тото й издание.

Повече информация за образователната програма, както и презентациите, може да намерите в раздел „Събития”.