Предоставен е срок на ПОК

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, предостави срок  на ПОК “Съгласие” АД за привеждане на активите на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбата на чл.178, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Пълния текст на решения № 699, 700 и 701 може да намерите в раздел “Документи”.

 

Предоставен е срок на ПОК

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, предостави по искане на ПОК “Съгласие” АД срок за привеждане на активите на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с нормативно определеното в Кодекса за социално осигуряване ограничение за размера на инвестициите в акции, емитирани от едно дружество.

Пълният текст на решения № 684, 685 и 686 – ДПФ може да намерите в раздел “Документи”.