Валентин Великов получи отказ да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Акцепт инвест” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отказва издаването на одобрение на Валентин Великов да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Акцепт инвест” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 706 може да намерите в раздел "Документи".