“ПРИМА ИНС” ООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на “ПРИМА ИНС” ООД,гр. Перник, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 709 може да намерите в раздел "Документи".