“АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ” ЕООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде  разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора.

Пълния текст на решение 666 може да намерите в раздел “Документи”.