Отписва се “Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

  Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 761 може да намерите в раздел "Документи".