Със съвместна пресконференция на МФ, МВР и КФН стартира национална кампания за повишаване на застрахователната култура и повишаване на обхвата на застраховката „Гражданска отговорност”

Днес, 15 декември 2005 г., в сградата на Комисията за финансов надзор се проведе съвместна пресконференция на трите институции – КФН, МВР и Министерство на финансите по повод стартирането на националната кампания за повишаване на застрахователната култура на населението и мерките, които ще се предприемат с цел увеличаване на  обхвата на застраховката „Гражданска отговорност”.

Основен проблем, който е обект на сериозна критика от страна на Европейската комисия и се явява пречка за привеждане на българското застраховане в съответствие с изискванията на Европейския съюз, е изключително ниската съвкупност от български граждани, сключващи тази задължителна застраховка (40 % от автомобилите се управляват без наличието на застраховка) – подчерта председателят на КФН Апостол Апостолов, който откри пресконференцията. Изискването на ЕК е в кратки срокове обхватът на застраховката у нас да достигне 90 на сто. Повишаването на обхвата на застраховката е задължително условие за отпадане на граничния контрол при пътуване на територията на ЕС.

Застраховката «Гражданска отговорност» има специфична социалната функция, а именно изплащането на обезщетения на трети пострадали лица за имуществени и неимуществени вреди. Също така чрез сключването на застраховката се гарантира запазването и на имуществените интереси на самото застраховано лице, което е причинило съответните вреди, тъй като в противен случай то би било длъжно да заплати значителни обезщетения със свои средства. Това за повечето хора е невъзможно, предвид високите нива на покритие по тази застраховка, подчерта Апостолов.
Атанас Кацарчев – съветник на министъра на финансите, призова водачите, които не ползват автомобилите си, да върнат регистрационните си талони в КАТ, така че тези автомобили да бъдат спрени от движение и да не бъдат обект на проверки, а останалите собственици и водачи на автомобили,  да закупят задължителната застраховка . Не само ангажиментите, които сме поели към Европейската комисия, трябва да ни подтикват към сключване на задължителната застраховка ГО, смисълът на тази застраховка е преди всичко в осигуряване сигурността на водача – неговото физическо оцеляване и финансово спокойствие, подчерта Кацарчев.
От началото на следващата година "КАТ – Пътна полиция" ще предприеме всички действия, произтичащи от правомощията, дадени от закона за упражняване на ефективен контрол по отношение на  автомобилите без застраховка ГО, подчерта полк. Алекси Стратиев – началник направление  " Пътна полиция " при ДНСП. Той обясни, че Гаранционният фонд подава в МВР информация за автомобилите, за които има сключени и валидни полици. Когато тези коли се извадят от общия списък на регистрираните в страната автомобили, става ясно кои са незастрахованите.
Сред мерките, насочени към повишаване обхвата на застраховката ГО, са нормативните промени, включително и либерализиране на пазара на застраховката  «Гражданска отговорност». Това е заложено в промените на Наредба № 18 за задължителното застраховане, които се  очакват  да бъдат обнародвани утре в "Държавен вестник", съобщи Апостол Апостолов.
Съвместната работна група на Министерството на финансите, КФН, МВР, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд ще продължава да прави преглед на действащото законодателство, както и  сериозна разяснителна кампания сред широката общественост, за да може да се постигне значително увеличение на сключените застраховки ГО.