КФН разпореди на ЗК “Български имоти” АД да извърши корекции на тарифи по задължителната застраховка “Гражданска отговорност”

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, разпореди   на ЗК “Български имоти” АД  да бъдат извършени корекции на тарифи по задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, приети от застрахователя след влизането в сила на изменението на Наредба № 18 за задължителното застраховане.
С либерализирането на цените по застраховката надзорът следи премиите по всяка застраховка сами по себе си да бъдат достатъчни, за да осигурят изпълнението на всички задължения на застрахователя по застраховката, включително за образуване на достатъчни застрахователни резерви.