Открито е производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния


С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, Комисията за финансов надзор на Република България публикува по-долу последните обстоятелства по темата.
На основание чл. 273 от Директива 2009/138/EC и чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и в допълнение към новина публикувана на 11.08.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/uvedomlenie-ot-organa-za-finansov-nadzor-na-republika-rumaniya-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo–9986.html ) Комисията за финансов надзор (КФН) съобщава, че на 21.12.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица, воден от Агенцията по вписванията, по партидата на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД – клон България, ЕИК 203318946, е вписано решение от 29.06.2020 г. по дело № 8080/3/2020 на Окръжния съд в гр. Букурещ, с което е открито производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния. Съдът е назначил Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ за съдебен временен управител/ликвидатор на дружеството. На основание чл. 145, ал. 2 и чл. 255 от румънския Закон № 85/2014 Окръжният съд в гр. Букурещ е отнел на органите на управление на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД правомощията да управляват и представляват дружеството, както и да се разпореждат с имуществото му. Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ се представлява от Годанка-Херея Василе и Олар-Карагеа Андра-Кристина.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация за всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg.
 

Открито е производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния

С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, Комисията за финансов надзор на Република България публикува по-долу последните обстоятелства по темата.
На основание чл. 273 от Директива 2009/138/EC и чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и в допълнение към новина публикувана на 11.08.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/uvedomlenie-ot-organa-za-finansov-nadzor-na-republika-rumaniya-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo–9986.html ) Комисията за финансов надзор (КФН) съобщава, че на 21.12.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица, воден от Агенцията по вписванията, по партидата на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД – клон България, ЕИК 203318946, е вписано решение от 29.06.2020 г. по дело № 8080/3/2020 на Окръжния съд в гр. Букурещ, с което е открито производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния. Съдът е назначил Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ за съдебен временен управител/ликвидатор на дружеството. На основание чл. 145, ал. 2 и чл. 255 от румънския Закон № 85/2014 Окръжният съд в гр. Букурещ е отнел на органите на управление на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД правомощията да управляват и представляват дружеството, както и да се разпореждат с имуществото му. Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ се представлява от Годанка-Херея Василе и Олар-Карагеа Андра-Кристина.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация за всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg