КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. към “Pacifica” S.A


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Велико херцогство Люксембург за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл чрез вливане на “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. в “Pacifica” S.A.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A., със седалище в Люксембург, към “Pacifica” S.A със седалище във Франция.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. към “Pacifica” S.A


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Велико херцогство Люксембург за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл чрез вливане на “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. в “Pacifica” S.A.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A., със седалище в Люксембург, към “Pacifica” S.A със седалище във Франция.