Начало / Новини / Уведомление от Органа за финансов надзор на...

Уведомление от Органа за финансов надзор на Република Румъния за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“


На основание чл. 273 от Директива 2009/138/EC и чл. 624, ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) Комисията за финансов надзор (КФН) съобщава, че с уведомление от 07.08.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния допълва информация от 15.07.2020 г. за това, че с решение от 29.06.2020 г. съдът в гр. Букурещ, Република Румъния, е открил производство по несъстоятелност на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, като решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. Според уведомлението румънският Гаранционен фонд ще започне да изплаща вземания на кредиторите на застрахователя едва след влизане в сила на решението.
Както КФН съобщи на 20.02.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния отне лиценза на румънския застраховател „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД с решение, взето на 19.02.2020 г. Новината за отнемането на лиценза е публикувана на страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на 20.02.2020 г. В съответствие с решението на румънския надзорен орган КФН наложи забрана на българския клон на застрахователя – „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ КЧТ, ЕИК 203318946, да сключва нови застрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях след датата на отнемането на лиценза. Решението на КФН е взето на 02.03.2020 г.  
С уведомлението от  07.08.2020 г. Органът за финансов надзор на Република Румъния указва, че всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, в случай на настъпване на събитие по рискове, покрити от валидна застрахователна полица, сключена със застрахователното дружество между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, има право да заведе претенцията си към застрахователното дружество.
Информация относно решението от 29.06.2020 г. на съда в гр. Букурещ, Република Румъния, е налична на интернет страницата на румънския Гаранционен фонд:  https://www.fgaromania.ro/en/the-policyholders-guarantee-fund-fondul-de-garantare-a-asiguratilor-fga-took-notice-of-the-decision-of-the-tribunal-of-bucharest-regarding-the-commencement-of-insolvency-proceedings-agains/
Повече информация относно решението за отнемане на лиценза на „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД е достъпна на интернет страницата на застрахователното дружество: https://www.certasig.ro/bg/2020/02/21/interim-statement/, както и на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния: https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/7001-retragerea-autorizatiei-de-functionare-a-societatii-certasig
Допълнителни разяснения относно приложимото румънско законодателство, уреждащо правните последици на откритото производство по несъстоятелност, са публикувани от КФН на: https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-nalozhi-zabrana-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-klon-balgariya-da-sklyuchva-novi-dogovori-9756.html
КФН своевременно ще информира обществото във връзка с откриването на производство по несъстоятелност на „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, Република Румъния, и всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg.