Определена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2005 г. до 28.12.2007 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност в размер на 7.24 %  на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2005 г. до 28.12.2007 г.
За професионалните  фондове за същия период е определена  минимална доходност в размер на 7.49 % на годишна база.
Всички пенсионни фондове са постигнали доходност, чийто размер е в границите на интервала между определените минимално и максимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

 Пълния текст на решения №29-УПФ и №30-ППФ от 08.01.2008г. може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”